SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Đào Tạo Xe Nâng Quý 2 và Quý 3 Năm 2017

Trong quý 2 và quý 3 năm 2017 Trường Trung  Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương đã tổ chức khóa huấn luyện lái xe nâng hàng cho một số doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương cũng như các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh. Những doanh nghiệp đã được Trường đào tạo như sau :

Công Tác Đào Tạo Thiết Bị Áp Lực và Vận Hành Nồi Hơi

Trong 02 Quý 2 và Quý 3 năm 2017 vừa qua, Trường TCN Nghiệp vụ Bình Dương đã tổ chức khai giảng thường xuyên các lớp dạy nghề cấp chứng nhận, chứng chỉ Sơ cấp nghề tại trường hoặc kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công của Doanh nghiệp.

 Các học viên này khi kết thúc khóa học đã có đầy đủ các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo làm việc an toàn có năng suất chất lượng.
Tiêu biểu vừa qua Trường vừa tổ chức đào tạo cho các Doanh nghiệp sau: