SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG QUÝ 3 NĂM 2016

      anh21 ok Quý 3 năm 2016, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn đã kết hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Dương tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, cụ thể như sau:

 1. Huấn luyện An toàn sử dụng hóa chất cho 207 công nhân, an toàn lao động Nhóm 4 cho 664 công nhân, An toàn lao động nhóm 6 cho gần 200 công nhânCông ty TNHH Quốc tế Chutex.
 2. Huấn luyện An toàn vận hành máy – thiết bị, An toàn điện, An toàn vận hành xe nâng, an toàn vận hành thiết bị áp lực, An toàn sử dụng hóa chất cho 300 công nhân Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ Xuất khẩu.
 3. Huấn luyện An toản Vận hành thiết bị nâng cho 31 công nhân đang trực tiếp vận hành xe nâng tại Công ty TNHH MHI Engine System VN;
 4. Huấn luyện an toàn lao động cho 17 cán bộ quản lý (Nhóm 1 & Nhóm 2); huấn luyện an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) cho 23 Công nhân của CN Tổng công ty Liksin – Xí nghiệp bao bì Liksin;
 5. Huấn luyện An toàn điện, An toàn cơ khí, An toàn vận hành thiết bị nâng cho 60 công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Toàn cầu Lixil VN;
 6. Huấn luyện an toàn Hàn cho 11 công nhân Công ty TNHH Lafarge Xi măng;
 7. Huấn luyện An toàn điện, An toàn vận hành Thiết bị nâng cho 18 công nhân của Công ty TNHH Honda Metal VN;
 8. Huấn luyện An toàn Điện, An toàn lao động Nhóm 2 cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải sản Việt Hải;
 9.  Huấn luyện An toàn hóa chất, An toàn lao động cho người lao động (Nhóm 4) Công ty TNHH Đồ gỗ Burden;
 10. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực, An toàn Điện cho công nhân Công ty TNHH Liên doanh Saf – Việt;
 11. Huấn luyện an toàn lao động (Nhóm 2) cho Cán bộ Công ty TNHH MTV Long Hưng;
 12. Huấn luyện An toàn Vận hành Máy – thiết bị cho công nhân Công ty TNHH Vĩnh Nghiệp Thành;
 13. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH Wahl Việt Nam
 14. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH II – VI Việt Nam;
 15. Huấn luyện An toàn cơ khí cho công nhân Công ty TNHH Bucket Man;
 16. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, An toàn vận hành thiết bị nâng, An toàn vận hành Thiết bị áp lực, An toàn lao động cho người lao động thuộc nhóm 4 Công ty TNHH MTV Kido;
 17. Huấn luyện An toàn lao động nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4, An toàn vận hành thiết bị nâng, An toàn sử dụng hóa chát, An toàn vận hành máy nén khí cho cán bộ, công nhân Công ty TNHH Kleen-Pak Industries VN;
 18. Huấn luyện An toàn vận hành nồi hơi, An toàn vận hành xe nâng cho công nhân Công ty Cổ phần Găng Việt;
 19. Huấn luyện An toàn làm việc trên cao cho Công nhân Công ty TNHH S.C.Johnson & Son;
 20. Huấn luyện An toàn làm việc trên cao cho Công nhân của Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Vn tại Bình Dương;
 21. Huấn luyện An toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH Wattens VN;
 22. Huấn luyện An toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH Marigot VN;
 23. Huấn luyện An toàn lao động nhóm 1 và nhóm 2 cho Cán bộ quản lý Công ty TNHH Thiết bị Dầu khí Shoeller Blackmann VN;
 24. Huấn luyện an toàn vận hành máy-thiết bị, an toàn vận hành xe nâng, an toàn điện và an toàn máy nén khí cho hơn 300 công nhân Công ty TNHH Phát Triển;
 25. Huấn luyện an toàn LĐ nhóm 2 cho Nhân viên Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3- 2;
 26. Huấn luyện An toàn cơ khí cho công nhân Công ty TNHH Hoyalens VN;
 27. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, an toàn vận hành máy thiết bị cho hơn 400 công nhân Công ty TNHH Ojitex VIệt Nam;
 28. Huấn luyện an toàn VH thiết bị nâng cho công nhân Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn;
 29. Huấn luyện an toàn Vận hành thiết bị nâng, An toàn hàn cho công nhân Công ty TNHH Thép An Hưng Tường;
 30. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, nhóm 4, An toàn vận hành thiết bị áp lực cho cán bộ quản lý và công nhân công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bình Tây;
 31. Huấn luyện An toàn vận hành Thiết bị nâng cho Công nhân Công ty Cổ phần Hiệp Phú;
 32. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, An toàn vận hành nồi hơi cho công nhân Công ty TNHH Gia Hoàng;
 33. Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 4 cho hơn 600 công nhân Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng;
 34. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động (Nhóm 4) cho công nhân các công ty: Công ty TNHH Jupiter Foods VN; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Gia Lý; Công ty TNHH Pearl Bio Tech; Công ty TNHH Vĩnh Tụ, Công ty TNHH Rochdale Spears; Công ty TNHH Teamade; Công ty TNHH Emmivest Feedmill VN, Công ty TNHH Chantelle Việt Nam; Công ty TNHH Giấy Kraft Vina; Công ty Cổ phần Fab 9 Việt Nam; Công ty TNHH Pemara Labels Việt Nam; Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát.

       Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động nhằm trang bị nhiều kiến thức bổ ích, đảm bảo an toàn  cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20