SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Những ngày đầu tháng 11 năm 2017, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn đã huấn luyện an toàn lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Dương như sau:

  1. Huấn luyện an toàn điện cho 30 công nhân Công ty TNHH Liên doanh Saf – Việt có địa chỉ tải Cụm CN Long Định, H. Cần Đước, T. Long An.
  2. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH II – VI Việt Nam.
  3. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 và an toàn vận hành Máy – thiết bị nhóm 3 cho công nhân Công ty Cổ phần Vật liêu Xây dựng Biconsi.
  4. Huấn luyện an toàn vận hành lò hơi, an toàn hàn cho công nhân công ty TNHH Dược phẩm Glomed.
  5. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bi56 áp lực cho hơn 60 công nhân của CN Công ty TNHH Rochdale Spears – Cảng Thạnh Phước.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động nhằm trang bị nhiều kiến thức bổ ích, đảm bảo an toàn  cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20