Kỹ thuật viên tin học quản trị mạng.

- Thời gian: 6 tháng

- Học phí: 850.000đ/3 tháng

Mục tiêu môn học:

Qua môn học Lắp ráp cài đặt máy tính học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp chọn thiết bị và cách kết nối từng thiết bị thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó có thể cập nhật kiến thức mới trong quá trình học, quá trình tự nghiên cứu nâng cao tay nghề. Ngoài ra giúp học viên mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập.

Học viên phải nắm vững các kiến thức của từng bài để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương án thích hợp trong quá trình lựa chọn thiết bị để lắp ráp. Phải làm được tất cả các bài tâp được giao và biết cách lắp ráp cài đặt hoàn chỉnh một máy vi tính.

Điều kiện thực hiện môn học: 01 Phòng máy tính trang bị đảm bảo mỗi học viên 1 máy tính, giáo trình giáo án, hình ảnh minh họa.

Phương pháp và nội dung đánh giá: Kiểm tra bài 15 phút lên lớp đầu giờ, sau mỗi chương học quan trọng tổ chức kiểm tra 1 tiết để đánh giá kết quả học tập, mức độ hiểu bài của học sinh.

 Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học: Thuyết giảng kết hợp minh họa thao tác trực tiếp trên máy tính, trên phần mềm giảng dạy Netop teacher hướng dẫn, kiểm tra bài tập từng học sinh, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến môn học.

-  Đối tượng tuyển sinh: Mọi tầng lớp nhân dân

- Văn bằng : Học sinh tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Quản trị mạng.

Chương trình học gồm 3 phần:

Phần 1: Lắp ráp cài đặt máy tính  120 tiết (Lý thuyết: 36 tiết, Thực hành: 80 tiết, Ôn tập – thi: 4 tiết).

Phần 2: Quản trị mạng căn bản      180 tiết (Lý thuyết: 50 tiết, Thực hành: 126 tiết, Ôn tập – thi: 4 tiết)

Phần 3: Quản trị mạng nâng cao   180 tiết (Lý thuyết: 50 tiết, Thực hành: 126 tiết, Ôn tập – thi : 4 tiết)

  • Lắp ráp máy tính
  • Cài đặt phần mềm 
  • Quản trị mạng 
  • Windows XP
  • Quản trị mạng
  • Windows Server 2003.