Đào tạo Tin Học Ngắn Hạn

Tại trường thường xuyên mở các khóa học đào tào các khóa tin học
* Các khóa Tin Học:
(Áp dụng từ ngày 10/02/2012)
- Tin Học Văn Phòng A (THCB) : 390.000đ
- Tin học Văn Phòng B (LTQL) : 450.000đ
- Auto cad 2D : 360.000đ
- Auto cad 3D : 440.000đ
- Photoshop     : 380.000đ
- Corel draw    : 380.000đ

- IILustrator     : 450.000đ
- 3D studio max 650.000đ
- Lắp ráp cài đặt máy tính : 460.000đ
- Quản trị mạng (CB)  :  650.000đ
- Quản trị mạng (NC)  : 650.000đ
- Thiết kế Website  :  650.000đ

Lịch học :Tin học  Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 ( ca 1 : 17h-19h) Ca 2: (19h-21h)

Lớp nhanh : Từ thứ hai đến thứ Sáu ( sáng 8-11h; chiều 13h30-16h30)

Lớp tối : 2-4-6 hoặc 3-5-7 ( 16h đến 21h)

Lớp tối T7 & ngày CN ( tối T7: 16h-21h,Sáng CN : 08h-11h;Chiều CN : 13h30-16h30)