Kỹ thuật viên kế toán tài chính - Doanh nghiệp.

- Thời gian: 6 tháng

- Học phí: 1.500.000đ

- Nội dung học:

  • Kế toán đại cương
  • Kế toán tài chính DN
  • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
  • Hướng dẫn khai báo thuế
  • Thực hành phần mềm kế toán trên Excel
  • Thực hành phần mềm kế toán trên CSDL

Vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.