Quản trị mạng máy tính.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+  Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài và khó như: Lắp ráp, cài đặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống máy tính.

+  Tính cẩn thận, chính xác trong các công việc cần có độ an toàn cao như: Lắp ráp, cài đặt, tháo lắp các thiết bị của hệ thống mạng, chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố hư hỏng của các thiết bị của hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi của máy tính.

+  Tính cộng đồng khi làm việc trong một tổ/ nhóm kỹ thuật để hoàn thành công việc được giao.

+  Tính khách quan, trung thực khi kiểm tra chất lượng các thiết bị của hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

- Kỹ năng:

Học xong chương trình đào tạo này người học có các năng lực sau:

+  Thiết kế hệ thống mạng LAN

+  Lắp ráp và cài đặt hệ thống mạng

+  Quản trị hệ thống mạng

+  Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng

+  Đảm bảo an toàn hệ thống mạng

+  Khai thác và quản lý dịch vụ Internet

+  Thiết kế web và lập trình mạng

+  Biết giao tiếp, thi công, quản lý và tổ chức hệ thống mạng.

+  Tự nâng cao năng lực chuyên môn và kèm cặp những người khác làm được một số việc nhất định trong phạm vi nghề nghiệp.

+  Biết các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

 

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+  Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất, quốc phòng:

+  Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

+  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

 

MH,

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung 

 

MH 01

Chính trị

 

MH 02

Pháp luật

 

MH 03

Giáo dục thể chất

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

 

MH 05

Anh văn

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 

 

MH 06

Anh văn chuyên ngành

 

MH 07

Tin học đại cương

 

MĐ 08

Tin học văn phòng

 

MĐ 09

Internet

 

MĐ 10

Toán ứng dụng

 

MĐ 11

An toàn vệ sinh công nghiệp

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 

 

MH 12

Kiến trúc máy tính

 

MH 13

Lập trình căn bản (C)

 

MH 14

Cơ sở dữ liệu

 

MĐ 15

Lắp ráp và cài đặt máy tính

 

MH 16

Mạng máy tính

 

MĐ 17

Hệ quản trị CSDL

 

MH 18

Nguyên lý hệ điều hành

 

MH 19

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

MĐ 20

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

 

MĐ 21

Quản trị mạng 1

 

MH 22

An toàn mạng

 

MĐ 23

Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver

 

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

 

4.2.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.


MH,

Tên môn học, mô đun
MH 25

Kỹ thuật điện tử

 

MĐ 26

Vẽ đồ họa (Photoshop/ Corel draw)

 

MH 27

Kỹ thuật truyền số liệu

 

MĐ 28

Autocad

 

MĐ 29

Lập trình trực quan

 

MĐ 30

Hệ điều hành Linux