Chương trình đào tạo An toàn Lao động

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương , ngày . . . . . tháng . . . . .năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

                                                                                       BẢNG BIỂU PHÍ 

                                                                                       (Áp dụng từ ngày 01/08/2014)

Kính gởi:    - Lãnh đạo  quý Doanh nghiệp

- MR./ MS.

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý doanh nghiệp bảng biểu phí chương trình huấn luyện An Toàn Lao Động.(dành cho người lao động) Tùy thuộc vào số lượng nhân viên, tùy theo điều kiện của doanh nghiệp, chúng tôi xin gởi tới quý doanh nghiệp bảng biểu phí chung như sau:

 

Số lượng

 

Chi phí/trên khóa học

 

Ghi Chú

Dưới 50 người

6,000,000đ/k(Huấn luyện định kỳ)

7,000,000đ/k(Huấn luyện lần đầu)

  •  * Địa Điểm đào tạo tại công ty
  • * Thời gian học: do Công ty chủ động sắp xếp và thông báo cho trường trước 01 tuần.

 

50 người - 100 người

7,000,000đ/k Huấn luyện định kỳ)

8,000,000đ/k (Huấn luyện lần đầu)

 

100-200 người

9,000,000đ/k (Huấn luyện định kỳ)

10,000,000đ/k  (Huấn luyện lần đầu)

200-300 người

11,000,000đ/k (Huấn luyện định kỳ)

12,000,000đ/k (Huấn luyện lần đầu)

300-400 người

14,000,000đ/k (Huấn luyện định kỳ)

15,000,000đ/k (Huấn luyện lần đầu)

 

Trách nhiệm mỗi bên:

-         Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương: Cử giáo viên tham gia giảng dạy, tự lo phương tiện đi lại, chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm.

-      Quí đơn vị: Lập danh sách nhân viên tham dự huấn luyện gửi trước cho trường (Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, bộ phận công tác, chức vụ…), bố trí phòng học, sắp xếp công tác để nhân viên tham dự lớp học, chuẩn bị máy chiếu, giấy bút để nhân viên ghi chú trong quá trình học.  

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Chi tiết xin liên hệ

Trụ sở chính: K1/A28 Hoàng Hoa Thám - Hiệp Thành - TP. TDM - Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 387 26 87 - 625 1464 - 387 84 87   Fax: (0650) 387 82 87 - 387 84 87

Hotline:  Mr. Hùng 0908 79 29 00 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hotline: Ms. Diễm 0917 909 660  - (0908 649 929)  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: nghiepvubinhduong.edu.vn

Mẫu đăng ký học