SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Công tác huấn luyện an toàn lao động của Công ty TNHH MTV Nghiệp Vụ An Toàn

Những tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn đã ký kết hiều hợp đồng huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận như sau:

-         Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 cho 33 nhân viên của Công ty TNHH Princimate Việt Nam

-         Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho Công ty TNHH Liên doanh Dệt nhuộm Việt Hồng

-         Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, an toàn sử dụng hóa chất, an toàn VHTB áp lực, An toàn VH TB nâng , an toàn lao động nhóm 1, nhóm 2, an toàn VH máy – thiết bị, an toàn điện cho cán bộ quản lý và công nhân Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.

Công tác huấn luyện an toàn lao động cuối năm 2017

Những tháng cuối năm 2017,  mặc dù các doanh nghiệp có lịch sản xuất dày đặc nhưng công tác huấn luyện an toàn lao động vẫn luôn được chú trọng.

Trong tháng 11 và 12 của năm 2017, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn đã huấn luyện an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tình Bình Dương và các tỉnh lân cận như sau:

Đào tạo thiết bị áp lực những tháng cuối năm 2017!

Cùng kỳ cuối năm tuy đơn hàng và lịch sản xuất của các Doanh nghiệp dày đặc để đón chào Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, nhưng trước hiện trạng tại nạn lao động thường xuyên xảy ra trên cả nước . Mà nguyên nhân chính và chủ yếu là do Công nhân vận hành máy móc thiết bị trên kinh nghiệm thực tế từ người này hướng dẫn sang người kia, không qua Trường lớp đào tạo nào về chuyện môn và huấn luyện kỹ thuật an toàn khi vận hành. Do đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng bức thiết  của Doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương nói riêng và trên cả nước nói chung, Trường TCN Nghiệp vụ Bình Dương luôn tổ chức khai giảng thường xuyên các lớp dạy nghề cấp chứng nhận, chứng chỉ Sơ cấp nghề tại trường hoặc kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công của Doanh nghiệp.

Công Tác Đào Tạo Thiết Bị Áp Lực và Vận Hành Nồi Hơi

Trong 02 Quý 2 và Quý 3 năm 2017 vừa qua, Trường TCN Nghiệp vụ Bình Dương đã tổ chức khai giảng thường xuyên các lớp dạy nghề cấp chứng nhận, chứng chỉ Sơ cấp nghề tại trường hoặc kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công của Doanh nghiệp.

 Các học viên này khi kết thúc khóa học đã có đầy đủ các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo làm việc an toàn có năng suất chất lượng.
Tiêu biểu vừa qua Trường vừa tổ chức đào tạo cho các Doanh nghiệp sau: